logo
Bon menjar i millor vi
+387648592568
info@elcellerdenmedir.cat
Sant Cugat
Instagram Feed
Search
 

Política de privadesa

El celler d'en Medir / Legal / Política de privadesa

Informació a l’usuari

El Celler d’en Medir (Celler Mir, S.L. B66812496) com a Responsable de l’Tractament, li informa que, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) ia la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les seves dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta política de privacitat descrivim com recollim les seves dades personals i per què els recollim, què fem amb ells, amb qui els compartim, com els protegim i les seves opcions pel que fa a el tractament de les seves dades personals.

Aquesta Política s’aplica a el tractament de les seves dades personals recollides per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d’aquesta Política, accepta que tractem les seves dades personals com es defineix en aquesta Política.

Contacte

Denominació social: El Celler d’en Medir
Nombre comercial: El Celler d’en Medir
CIF: NUMERO CIF
Domicilio: Plaça de Pep Ventura, 50 8172 Sant Cugat del Vallès
e-mail: info@elcellerdenmedir.cat

Principis clau

Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

 • Legalitat: Només recopilarem les seves Dades personals per a fins específics, explícits i legítims.
 • Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
 • Limitació de la Finalitat: Només recollirem les seves dades personals per a les finalitats declarades i només segons els seus desitjos.
 • Precisió: Mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzades.
 • Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per garantir que les seves dades no pateixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
 • Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedeixi o rectifiqui les seves dades quan ho consideri oportú.
 • Conservació: Conservem les seves dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
 • Les transferències internacionals: quan es doni el cas que les seves dades hagin de ser transferits fora de la UE / EEE es protegiran adequadament.
 • Tercers: L’accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
 • Màrqueting Directe i galetes: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i galetes.

RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

Dades de caràcter identificatiu.
També recollim de forma automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web segons es descriu en la política de cookies.

Sempre que sol·licitem les seves dades personals, l’informarem amb claredat de quina dades personals recollim i amb quina finalitat. En general, recollim i tractem les seves dades personals amb el propòsit de:

Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats en el sector.
Enviament de comunicacions.

Legitimitat

De acuerdo con la normativa de protección de datos aplicable, sus datos personales podrán tratarse siempre que:

 • Nos ha dado su consentimiento a los efectos del tratamiento. Por supuesto podrá retirar su consentimiento en cualquier momento.
 • Por requerimiento legal.
 • Por exisitr un interés legítimo que no se vea menoscabado por sus derechos de privacidad, como por ejemplo el envío de información comercial bien por suscripción a nuestra newsletter o por su condición de cliente.
 • Por se necesaria para la prestación de alguno de nuestros servicios mediante relación contractual entre usted y nosotros.

Comunicació de dades personals

Les dades poden ser comunicades a empreses relacionades amb TEVA EMPRESA, S.L. per a la prestació dels diversos serveis en qualitat de Encarregats de Tractament. L’empresa no realitzarà cap cessió, llevat per obligació legal.

Els seus drets

En relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per:

Accedir a les seves dades personals i a qualsevol altra informació que indica l’Article 15.1 de l’RGPD.
Rectificar les seves dades personals que siguin inexactes o estiguin incompletes d’acord amb l’Article 16 de l’RGPD.
Suprimir les seves dades personals d’acord amb l’Article 17 de l’RGPD.
Limitar el tractament de les seves dades personals d’acord amb l’Article 18 de l’RGPD.
Sol·licitar la portabilitat de les seves dades d’acord amb l’Article 20 de l’RGPD.
Oposar-se a el tractament de les seves dades personals d’acord amb l’article 21 de l’RGPD.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a tuemail @ tudominio .com

També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Informació legal

Los requisitos de esta Política complementan, y no reemplazan, cualquier otro requisito existente bajo la ley de protección de datos aplicable, que será la que prevalezca en cualquier caso.

Esta Política está sujeta a revisiones periódicas y la empresa puede modificarla en cualquier momento. Cuando esto ocurra, le avisaremos de cualquier cambio y le pediremos que vuelva a leer la versión más reciente de nuestra Política y que confirme su aceptación.